Fonden Samrådet er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at videreudvikle, sælge og gennemføre aktiviteter og tjenesteydelser med fokus på pædagogisk praksis vedrørende undervisning, beskæftigelse og udvikling af livsfærdigheder for børn, unge og voksne med autisme samt relaterede specialområder.

Målgruppen for fondens aktiviteter er fagpersoner, pårørende og andre relevante personer.

Fondens formål kan for eksempel realiseres ved udvikling, salg og gennemførelse af kursusvirksomhed, afholdelse af konferencer, temadage og studierejser, forlags- og formidlingsvirksomhed samt initiering af og/eller deltagelse i forskningsprojekter inden for pædagogisk/behandlingsmæssig praksis.

Fonden forudsættes at initiere og/eller deltage i relevante nationale og/eller internationale faglige netværk.

Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.

  • 1 medlem udpeges af ledelsesteamet på Krabbeshus Heldagsskole, Skive
  • 1 medlem udpeges af ledelsesteamet på Brøndagerskolen, Brøndby
  • 1 medlem udpeges af bestyrelsen for Sofieskolen, Bagsværd
  • 1 medlem udpeges af ledelsesteamet på Langagerskolen, Århus
  • 1 medlem udpeges af Landsforeningen Autisme
  • 1 medlem udpeges blandt fagpersonerne i det til fonden knyttede trænerteam.
  • 1 medlem udpeges blandt det til fonden knyttede medarbejderteam i øvrigt.
  • 1 medlem udpeges på baggrund af ledelseserfaring inden for autismeområdet.
  • 1 medlem udpeges på baggrund af erfaring med organisering af kurser og konferencer inden for autismeområdet.

Fonden Samrådet er etableret i 2011 som en videreførelse af foreningen Samrådet af specialskoler for børn med autisme